ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ the OBJECT ROOM (“ theobjectroom.com”) ดำเนินการโดย the OBJECT ROOM (“เรา”, “ของเรา”) ผู้เป็นเจ้าของ

บริษัท ดิ อ็อบเจค รูม จำกัด เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) นอกจากนี้เรายังได้รับใบอนุญาต e-Commerce และใบรับรองผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce ซึ่งจดทะเบียนเป็นธุรกิจ e-Commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทยโดยมีเครื่องหมาย DBD Registered DBD Registered

ตามกฎกระทรวงเล่ม 135 ตอน 96 ก ราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การขายและซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน e-Commerce ที่ดำเนินการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไม่ถือเป็นการตลาดแบบตรงตามกฎหมายการส่งเสริม SME ดังนั้นเราจึงได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขึ้นทะเบียนโดยตรงสำหรับการดำเนินธุรกิจตลาดแบบตรงภายใต้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย (สคบ.)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับทั้งในร้านค้า (ถ้ามี) และร้านค้าออนไลน์

เว็บไซต์ the OBJECT ROOM เป็นร้านค้าออนไลน์สำหรับการใช้งานเฉพาะบุคคลและหน่วยงานที่ต้องการเยี่ยมชม เลือก และสั่งซื้อสินค้าของเรา

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเราจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาใช้เวลาสักครู่ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ในการใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงการเยี่ยมชม และทำการสั่งซื้อถือเป็นว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ควรงดใช้เว็บไซต์เหล่านี้หรือหยุดทำการสั่งซื้อ หากมีคำถามหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณาติดต่อเรา

เมื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณรับรองว่าคุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในจังหวัดหรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ โดยคุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา และอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณใช้เว็บไซต์เหล่านี้

คุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่ได้เข้ารหัสและอาจมีการส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรืออุปกรณ์นั้น โดยข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการโอนผ่านเครือข่ายเกตเวย์การชำระเงิน

Yคุณจะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการ หรือการติดต่อใดๆ บนเว็บไซต์ที่เราให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจนจากเรา

คุณจะไม่ใช้สินค้าของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเมื่อไม่ได้รับอนุญาต และห้ามมิให้ละเมิดกฎหมายใดๆในเขตอำนาจศาลของคุณในการใช้บริการนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์)

คุณจะไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือโค้ดใดๆ ที่มีลักษณะเพื่อทำลายล้าง การละเมิดหรือละเมิดข้อกำหนดนี้ จะส่งผลให้ใช้บริการของคุณยุติลงทันที

ร้านค้าออนไลน์ของเราโฮสต์บน Shopify Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดหาแพลตฟอร์ม e-Commerce ออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายสินค้าและบริการของเราให้กับคุณได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตาม

การวางจำหน่ายสินค้าและคำอธิบายสินค้าที่ถูกต้อง

สินค้าทุกรายการที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา มีจำหน่ายเฉพาะในขณะที่มีสินค้าในคลังเท่านั้น

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงสีของสินค้าอย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่นความแตกต่างของจอภาพและการตั้งค่าหน้าจอ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีที่คุณเห็นบนจอภาพของคุณจะเป็นสีที่แท้จริงของสินค้านั้น

ภาพวาด ภาพถ่าย คำอธิบาย ข้อมูลจำเพาะ และการโฆษณาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรานั้นมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้แนวคิดโดยประมาณเกี่ยวกับสินค้าตามคำอธิบายเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นการสัญญา และจะไม่มีการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆทั้งสิ้น

เว็บไซต์ของเราอาจมีข้อมูลในอดีตบางอย่าง ข้อมูลในอดีตนั้นไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา โดยคุณยอมรับความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา

การปรับเปลี่ยนการให้บริการและราคา

ราคาสินค้าของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหา) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เราไม่ต้องแสดงความผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นๆ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการใดๆ

สินค้าที่ราคาคงที่

บางแบรนด์ของเรามีนโยบายราคาคงที่สำหรับสินค้านั้นๆเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของราคาขายปลีกของเฉพาะภูมิภาคนั้นหรือทั่วโลก ดังนั้นรายการสินค้าราคาคงที่ทั้งหมดจึงไม่ได้ร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ของเรา

รายการสินค้าราคาคงนั้นสามารถดูได้ที่ร้านค้า หรือคุณอาจติดต่อเราเพื่อขอรับรายการสินค้านั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายการสินค้าราคาคงที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการสั่งซื้อล่วงหน้า

สินค้าพรีออเดอร์คือสินค้าที่ยังไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปและ / หรือจำหน่ายหมดแล้วในขณะนี้ การพรีออเดอร์คือการสั่งซื้อล่วงหน้าซึ่งจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว

สินค้าบางรายการสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้และโดยปกติจะจัดส่งภายใน 14 วันหลังจากที่ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วหรือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหน้าสินค้านั้น เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามนโยบายการคืนสินค้า

เมื่อเกิดความล่าช้าในการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าของคุณด้วยเหตุใดก็ตาม เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงระยะเวลาโดยประมาณที่จะได้รับสินค้านั้น หากคุณไม่พอใจกับระยะเวลาที่เราแจ้งไปนั้น คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนด้วยวิธีการชำระเงินเดิมของคุณ

การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อกับร้านค้าออนไลน์ จาก the OBJECT ROOM นั้น คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยการเช็คเครื่องหมายที่หน้าถุงช้อปปิ้งก่อนขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณไม่พอใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ กรุณาติดต่อเราก่อนทำการสั่งซื้อ

ราคาทั้งหมดบนเว็บไซต์เหล่านี้เป็นเงินบาท (THB) และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT) แล้ว หากมี

ราคาทั้งหมดเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าจัดส่ง ซึ่งจะเรียกเก็บตามอัตราที่ระบุไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน

เราจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อเมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อและอีเมลล์ที่ถูกต้องของคุณ หากระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือถูกต้อง คุณอาจได้รับการยืนยันดังกล่าวทาง SMS

การซื้อทั้งหมดที่บนร้านค้าออนไลน์ของเราจะได้รับการดำเนินการภายในวันทำการถัดไปเมื่อเราได้รับการชำระเงินแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล์หรือ SMS เมื่อพร้อมให้รับสินค้าที่ร้านหรือพร้อมจัดส่งแล้ว

ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อนั้น หากเราพบว่ามีความล่าช้า หรือมีโอกาสที่จะเกิดความล่าช้า หรือไม่สามารถจัดหาสินค้านั้นได้ เราจะติดต่อคุณทันทีเพื่อคืนเงิน หรือจัดหาทางเลือกทดแทน หรือตกลงเวลาจัดส่งในภายหลัง

the OBJECT ROOM ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใดๆ เมื่อใดก็ตามโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ในกรณีนี้การชำระเงินใดๆของคุณ จะได้รับการคืนเงินทันทีโดยใช้วิธีการเดียวกับที่คุณใช้ชำระเงิน

โค้ดโปรโมชั่น

ในบางครั้งเราอาจมีการลดราคาสินค้าราคาปกติบางรายการ และ / หรือค่าจัดส่ง ซึ่งจะใช้โค้ดโปรโมชั่นกับรายการสินค้าเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของเรา ในกรณีนี้ส่วนลดนั้นจะถูกระบุไว้บนเว็บไซต์และจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติในขั้นตอนการชำระเงิน คุณอาจได้รับโค้ดโปรโมชั่นผ่านทางจดหมายข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือโซเชียลมีเดียของเรา ซึ่งในกรณีนี้คุณจะต้องใส่โค้ดโปรโมชั่นในขั้นตอนการชำระเงิน และรายละเอียดโปรโมชั่นจะแสดงในสรุปการชำระเงินเมื่อโค้ดโปรโมชั่นถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง ขอแจ้งว่าอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้โค้ดโปรโมชั่นนั้นซึ่งระบุในเอกสารส่งเสริมการขายที่คุณได้รับ

โค้ดโปรโมชั่นมีไว้สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะใช้เท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ ส่วนลด หรือสินค้าราคาคงที่อื่นๆ เราสงวนสิทธิ์ในการถอน หรือขยาย ข้อเสนอและโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา ไม่สามารถเพิ่มโค้ดโปรโมชั่นสำหรับคำสั่งซื้อย้อนหลังได้ เกณฑ์การสั่งซื้อขั้นต่ำที่ระบุคือมูลค่าของคำสั่งซื้อทั้งหมดก่อนที่จะใช้โค้ดโปรโมชั่น

การชำระเงิน

เนื่องจากการอัพเกรดระบบ เราจึงรับเฉพาะการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้นเป็นการชั่วคราว

สกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินสินค้าออนไลน์คือ บาท (THB) แม้ว่าสินค้าที่คุณเลือกไว้อาจแสดงเป็นสกุลเงินอื่นที่คุณเลือก การแปลงสกุลเงินนั้นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น the OBJECT ROOM ใช้ช่องทางออนไลน์- 2C2P และ PayPal เพื่อในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและ e-wallet โดยธุรกรรมนี้มีความปลอดภัยสูง the OBJECT ROOM ยังรับชำระเงินแบบด้วยการโอนผ่านธนาคาร (ผ่าน ATM, สาขา, online banking, mobile banking และ พร้อมเพย์ QR Code) และ Rabbit LINE Pay สำหรับลูกค้าในประเทศไทยอีกด้วย เราจะไม่บันทึกรายละเอียดบัตรเครดิต e-wallet หรือบัญชีธนาคารของคุณ ทั้งกรณีการชำระเงินออนไลน์และออฟไลน์

the OBJECT ROOM ไม่เรียกเก็บค่าอำนวยความสะดวก ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต / ธนาคาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ ด้วย 2C2P, PayPal หรือ LINE Pay อย่างไรก็ตามหากสกุลเงินหลักของบัตรเครดิต e-wallet บัญชี PayPal หรือบัญชี Rabbit LINE Pay ของคุณไม่ใช่สกุลเงินบาท (บาท) ผู้ให้บริการบัตรเครดิต e-wallet PayPal หรือ LINE Pay ของคุณอาจเรียกเก็ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ ขอแจ้งว่า the OBJECT ROOM 0tไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือ e-wallet ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การชำระเงินนั้นจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าเราจะได้รับการยืนยันการชำระเงิน การชำระเงินออนไลน์จะได้รับการอนุมัติทันที ขณะที่ชำระเงินแบบออฟไลน์อาจใช้ระยะ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและ / หรือตัวเลือกการชำระเงินที่คุณเลือกไว้

สามารถใช้บัตรเครดิต Visa, MasterCard, UnionPay, American Express, JCB, Diners Club และ Discover ตลอดจน Alipay และ WeChat Pay e-wallet ผ่าน 2C2P สำหรับร้านค้าออนไลน์ของ the OBJECT ROOM โดย "2C2P *THEOBJECTROOM" จะปรากฏในใบแจ้งยอดของผู้ถือบัตรหรือ e-wallet สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่าน 2C2P

สามารถชำระเงินผ่าน PayPal สำหรับร้านค้าออนไลน์ของ the OBJECT ROOM "PAYPAL *OBJECTROOM" หรือ "PAYPAL *THEOBJECTROOM" จะปรากฏในใบแจ้งยอดของผู้ถือบัตรสำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่าน PayPal ด้วยบัตรเครดิต ขอแจ้งว่า PayPal อาจจำกัดประเภทของบัตรเครดิตหรือยอดคงเหลือของ PayPal ในบางประเทศหรือภูมิภาคที่บัญชี PayPal นั้นลงทะเบียนไว้

ลูกค้าในประเทศไทยสามารถรับชำระเงินแบบด้วยการโอนผ่านธนาคาร (ผ่าน ATM, สาขา, online banking, mobile banking และ พร้อมเพย์ QR Code) สำหรับร้านค้าออนไลน์ของ the OBJECT ROOM วิธีที่เราแนะนำคือการชำระเงินด้วยการสแกน QR Code พร้อมเพย์ ทาง the OBJECT ROOM ใช้บริการของ BeMerchant โดยธนาคารกรุงเทพ ในการชำระเงินผ่าน QR Code พร้อมเพย์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถยืนยันการชำระเงินได้ทันที โดยคุณไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับเรา สำหรับการโอนผ่านธนาคาร (ผ่าน ATM, สาขา, online banking, mobile banking และ พร้อมเพย์ QR Code) จำเป็นต้องมีการยืนยันการชำระเงิน (รูปถ่ายสลิปการโอนหรือภาพหน้าจอยืนยันการโอนเงิน) ก่อนที่เราจะดำเนินการสั่งซื้อของคุณต่อไป

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารหลักของเรา คุณสามารถโอนเงินที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพแห่งใดแห่งหนึ่ง ในการโอนเงินโดย Internet banking Mobile banking หรือ พร้อมเพย์ QR Code คุณจะต้องมีการตั้งค่าบริการดังกล่าวก่อนทำการชำระเงิน หากโอนผ่านธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงเทพ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากธนาคารนั้น ขอแจ้งว่า OBJECT ROOM จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคารของคุณ

ขอแจ้งว่าเราไม่สามารถรับการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศผ่าน Telegraphic Transfer (TT) สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

สามารถชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay สำหรับร้านค้าออนไลน์ของ the OBJECT ROOM "LINEPAY*THEOBJECTROOM" จะปรากฏในใบแจ้งยอดของผู้ถือบัตรสำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่าน Rabbit LINE Pay ด้วยบัตรเครดิต ขอแจ้งว่าสำหรับลูกค้า LINE PAY (ที่ไม่ใช่ Rabbit LINE Pay ในประเทศไทย) อาจมีการจำกัดประเภทของบัตรเครดิตหรือยอดคงเหลือของ LINE Pay ในบางประเทศหรือภูมิภาคที่บัญชี LINE Pay นั้นลงทะเบียนไว้

การจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งของนี้จะคำนวณโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณแจ้งที่อยู่จัดส่งรหัสไปรษณีย์ และประเทศ ให้เราทราบ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และประเทศอย่างถูกต้อง ในกรณีที่ที่อยู่และ / หรือรหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อของคุณอาจล่าช้าโดยเราอาจต้องติดต่อคุณเพื่อขอคำชี้แจงก่อนที่จะจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณได้ที่หน้าข้อมูลการจัดส่งของเรา ขอแจ้งว่าเวลาจัดส่งเป็นเวลาโดยประมาณและไม่รับประกันการจัดส่งเมื่อทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว และยังไม่รวมเวลาประมวลผลของสินค้าที่คุณสั่งซื้อที่ชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยุติการบริการจัดส่ง หรือค่าธรรมเนียมการจัดส่ง รวมถึงโปรโมชั่นจัดส่งฟรี เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หลังจากชำระเงินแล้ว สินค้าทุกรายการจะได้รับการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง หรือภายใน 1 ชั่วโมงหากคุณเลือกบริการจัดส่งด่วน เว้นแต่คุณเลือกบริการจัดส่งด่วน บริษัทขนส่งของเราอาจไม่จัดส่งหากคุณทำการสั่งซื้อในวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือ SMS เมื่อสินค้าพร้อมจัดส่งพร้อมหมายเลขติดตาม โดยจะมีการติดตามและประกันภัยสำหรับการจัดส่งทั้งหมด

บริการจัดส่งด่วนสำหรับการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ หรืออยู่ห่างจากร้านของเราไม่เกิน 30 กม. เท่านั้น ดูแผนที่การจัดส่งได้ที่นี่ ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อของคุณได้เนื่องจากไม่มีผู้รับหรือไม่สามารถรับสินค้าได้ด้วยเหตุอื่น สินค้าจะถูกส่งกลับมาที่เราและอาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งซ้ำ

the OBJECT ROOM ไม่ได้สามารถให้คำแนะนำในการจัดส่งแบบพิเศษหรือการจัดส่งตามความต้องการแก่บริษัทขนส่งได้ (เช่น“ ฝากไว้ที่ล็อบบี้”) เนื่องบริษัทขนส่งส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ผู้รับสินค้าให้คำแนะนำพิเศษเท่านั้น โดยคุณสามารถติดต่อบริษัทขนส่งได้โดยตรงเมื่อคุณได้รับหมายเลขติดตามจากเรา

การจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อจะได้รับการประกันจนถึงที่อยู่ปลายทางตามที่แจ้งไว้ หากคุณเพิ่มคำแนะนำในการจัดส่งแบบพิเศษ หรือให้บริษัทขนส่งทำการจัดส่งตามความต้องการ การประกันภัยนั้นจะสิ้นสุดลง the OBJECT ROOM จะไม่รับผิดชอบหากสินค้าถูกขโมย สูญหายหรือเสียหายหลังจากทำการจัดส่งถึงที่อยู่ปลายทางแล้ว หรือเมื่อคุณเพิ่มคำแนะนำในการจัดส่งแบบพิเศษ หรือให้บริษัทขนส่งทำการจัดส่งตามความต้องการ คำแนะนำในการจัดส่งแบบพิเศษหรือการจัดส่งตามความต้องการ หมายถึง การทำการจัดส่งในที่เฉพาะเจาะจงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (เช่น ล็อบบี้ ประตูหน้า โรงรถหรือเพื่อนบ้านเป็นต้น ไม่ว่าจะมีผู้รับหรือไม่ก็ตาม) การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังที่อยู่อื่นหรือจุดบริการอื่น/ ตู้ล็อคเกอร์ ไม่เซ็นต์ชื่อรับสินค้า ระงับการจัดส่งสินค้า หรือคำสั่งอื่นใดไม่อาจทำการจัดส่งได้ตามปกติ

การจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่

สินค้าบางรายการจัดเป็นสินค้าขนาดใหญ่เมื่อมีน้ำหนักมากกว่าหรือขนาดใหญ่กว่าการจัดส่งขั้นมาตรฐานของบริษัทขนส่ง โดยจะระบุอย่างชัดเจนที่หน้าสินค้าว่าเป็นสินค้าขนาดใหญ่

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือหยุดให้บริการขนจัดสินค้าขนาดใหญ่ หรือค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่รวมถึงโปรโมชั่นจัดส่งฟรี เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การรับสินค้าที่ร้าน

the OBJECT ROOM เสนอทางเลือกในการรับสินค้าที่ร้านเพื่อความสะดวกสบายของคุณ โดยคุณสามารถรับด้วยตัวเองหรือ หรือให้ผู้อื่นหรือพนักงานรับส่งพัสดุรับแทน ในกรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนรับสินค้า

หากคุณต้องการให้พนักงานรับส่งพัสดุของคุณเองรับสินค้า กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนรับสินค้า มิเช่นนั้นเราจะไม่สามารถให้สินค้ากับผู้อื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำการสั่งซื้อได้ เมื่อรับสินค้าแล้ว OBJECT ROOM จะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าถูกขโมย สูญหาย หรือเสียหาย

เมื่อสินค้านั้นพร้อมให้คุณเข้ามารับ เราจะแจ้งให้คุณทราบภายใน 1 ชั่วโมงในช่วงเวลาทำการของเราโดยทางอีเมลหรือ SMS หากคุณแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับเรา เมื่อรับสินค้า คุณหรือผู้รับสินค้าแทนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุเช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อและได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อแล้ว สินค้านั้นจะถูกเก็บไว้ที่ร้านเป็นเวลา 7 หากคุณไม่รับสินค้าภายใน 7 วัน เราจะส่งคืนสินค้าที่คุณสั่งซื้อกลับไปที่คลังสินค้า และจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณชำระจะกลายเป็นเครดิตมีอายุ 14 วัน สำหรับซื้อของในร้าน

หากคุณต้องการให้จัดส่งสินค้าแทนการรับสินค้าที่ร้าน สินค้าจะถูกจัดส่งตามปกติ และหากมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดส่ง คุณจะต้องชำระเงินดังกล่าวก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้า

อากรขาเข้าและภาษีสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ

the OBJECT ROOM จัดส่งไปต่างประเทศนอกประเทศไทยด้วย Incoterms DAP (Delivered at Place) ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อ / ผู้รับเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรอากรขาเข้าและภาษี ในขณะที่ผู้ขาย / ผู้ส่งเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัย the OBJECT ROOM ไม่รับผิดชอบต่ออากรขาเข้า ภาษี อากร ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในการจัดส่งไปยังที่อยู่นอกประเทศไทย การจัดส่งนั้นอาจอยู่ภายใต้พิธีการทางศุลกากรหรือขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าเกินกว่าเวลาจัดส่งที่กำหนดไว้

อาจมีข้อจำกัด / ข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าบางรายการ ซึ่งอาจรวมถึงขั้นตอนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางประเทศ the OBJECT ROOM จึงแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อจำกัด / ข้อกำหนดดังกล่าวก่อนสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของเรา the OBJECT ROOM ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับขั้นตอนพิเศษเหล่านี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อศุลกากรในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่ยินดีจ่ายภาษีนำเข้า อากร ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง FedEx จะทำการยกเลิกการจัดส่งของคุณ ในกรณีนี้ the OBJECT ROOM จะไม่สามารถคืนเงินตามคำสั่งซื้อของคุณได้รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ชำระแล้ว

การแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

เราไม่สามารถรับประกันการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนทำการจัดส่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการทำงานของทีมของเรา หากมีการจอง และรับสินค้าโดยบริษัทขนส่งแล้ว เราจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว คุณสามารถส่งสินค้าคืนได้ตามที่ระบุในนโยบายการคืนสินค้าของเรา

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา คุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มได้ที่นี่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา คุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มได้ที่นี่

GDPR และ DPA

ข้อมูล GDPR และ DPA จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรโดยมีรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา คุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มได้ที่นี่

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าของเราประกอบด้วยชื่อและโลโก้ของ the OBJECT ROOM

เครื่องหมายการค้านี้อาจมีการใช้งาน และ / หรือ จดทะเบียนในหลายประเทศ การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆแก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้าของเรา

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาทั้งหมดที่ในเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้าของ the OBJECT ROOM โลโก้กราฟิก ข้อความ ภาพถ่าย การออกแบบ ไอคอน รูปภาพ ข้อมูล และซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของ บริษัท ดิ อ็อบเจค รูม จำกัด

ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆในหน้าเว็บเหล่านี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตโดย บริษัท ดิ อ็อบเจค รูม จำกัด ห้ามมิให้ทำซ้ำทั้งเนื้อหาทั้งหมด หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ ยกเว้นที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้า

การสงวนสิทธิการรับประกันและการจำกัดความรับผิด

เราไม่รับประกัน รับรอง หรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้

คุณยอมรับได้ว่าในบางครั้งเราอาจยกเลิกการบริการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่า การที่คุณใช้ หรือไม่สามารถใช้บริการนั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว การบริการและสินค้าทั้งหมดที่ส่งมอบให้คุณผ่านผู้ให้บริการ (ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งโดยเรา) ให้ 'ตามสภาพ' และ 'เท่าที่มี' โดยไม่มีการรับรองการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมด หรือเงื่อนไขของความสามารถในการค้า คุณภาพที่ขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ถูกละเมิด

ไม่ว่าในกรณีใด the OBJECT ROOM กรรมการ เจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาต จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บการสูญเสีย การเรียกร้องหรือใดๆทั้งทางตรงทางอ้อม โดยบังเอิญค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงผลกำไรที่สูญเสีย รายได้ที่สูญเสีย เงินออมที่สูญหาย การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการทดแทนหรือความเสียหายใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดอย่างเข้มงวด จากการใช้บริการหรือสินค้าใดๆ ที่จัดหาโดยใช้บริการ หรือสำหรับการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือสินค้าใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นในเนื้อหาใดๆ หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการ หรือเนื้อหา (หรือสินค้า) ใดๆ ที่โพสต์หรือจัดทำขึ้นผ่านทางบริการแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตาม เนื่องจากบางพื้นที่หรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือโดยบังเอิญ ในพื้นที่หรือเขตอำนาจศาลดังกล่าวความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง the OBJECT ROOM และ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พันธมิตร เจ้าหน้าที่กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ให้ใบอนุญาต ผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ ผู้ฝึกงาน และพนักงาน ให้ปลอดจากข้อเรียกร้อง หรือการเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลที่บุคคลอื่นทำขึ้นเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเอกสารที่รวบรวมไว้ โดยการอ้างอิง หรือการละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น

อัปเดทข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในบางครั้ง the OBJECT ROOM อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใดๆ ที่เพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์ปัจจุบัน จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วย ด้วยเหตุนี้เราขอแนะนำให้คุณกลับมาที่หน้านี้เป็นครั้งคราว

หากมีการการอัปเดต เราจะโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่บนเว็บไซต์ของเรา เมื่อโพสต์แล้วข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันที โดยแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขนั้น

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของเรา

นโยบายบางส่วน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข หน้าข้อมูล สื่อโฆษณา เนื้อหาโซเชียลมีเดีย คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และข้อมูลประเภทต่างๆที่เราเขียนบนเว็บไซต์เหล่านี้ และในร้านค้า อาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น หากเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาอื่นๆไม่สอดคล้องกันหรือไม่ชัดเจน เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า

พร้อมเสมอสำหรับคุณ

เว็บไซต์ OBJECT ROOM หวังป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่เหมือนใครสำหรับคุณและบ้านของคุณ หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจทำการเก็บไว้ กรุณาติดต่อเรา เราพร้อมให้บริการ

ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์

อีเมล :
info@theobjectroom.com

ที่อยู่ :
the OBJECT ROOM
93,95 เควิลเลจ ห้อง เอ109
ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. :
02 007 0767

ปรับปรุงล่าสุด : 09 เม.ย. 2565

TOP