ข้อมูลการจัดส่ง


รายละเอียดการจัดส่งสินค้านี้ใช้กับสินค้าทุกรายการผ่านร้านค้าออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆที่ รวมไปถึงการนัดรับสินค้า ณ จุดขาย

อัตราค่าจัดส่งของนี้จะคำนวณโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณแจ้งที่อยู่จัดส่งรหัสไปรษณีย์ และประเทศ ให้เราทราบ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และประเทศอย่างถูกต้อง ในกรณีที่ที่อยู่และ / หรือรหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อของคุณอาจล่าช้าโดยเราอาจต้องติดต่อคุณเพื่อขอคำชี้แจงก่อนที่จะจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ

หลังจากชำระเงินแล้ว สินค้าทุกรายการจะได้รับการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง หรือภายใน 1 ชั่วโมงหากคุณเลือกบริการจัดส่งด่วน เว้นแต่คุณเลือกบริการจัดส่งด่วน บริษัทขนส่งของเราอาจไม่จัดส่งหากคุณทำการสั่งซื้อในวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือ SMS เมื่อสินค้าพร้อมจัดส่งพร้อมหมายเลขติดตาม โดยจะมีการติดตามและประกันภัยสำหรับการจัดส่งทั้งหมด

บริการจัดส่งด่วนสำหรับการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ หรืออยู่ห่างจากร้านของเราไม่เกิน 30 กม. เท่านั้น ดูแผนที่การจัดส่งได้ที่นี่ ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อของคุณได้เนื่องจากไม่มีผู้รับหรือไม่สามารถรับสินค้าได้ด้วยเหตุอื่น สินค้าจะถูกส่งกลับมาที่เราและอาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งซ้ำ

the OBJECT ROOM ไม่ได้สามารถให้คำแนะนำในการจัดส่งแบบพิเศษหรือการจัดส่งตามความต้องการแก่บริษัทขนส่งได้ (เช่น“ ฝากไว้ที่ล็อบบี้”) เนื่องบริษัทขนส่งส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ผู้รับสินค้าให้คำแนะนำพิเศษเท่านั้น โดยคุณสามารถติดต่อบริษัทขนส่งได้โดยตรงเมื่อคุณได้รับหมายเลขติดตามจากเรา

การจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อจะได้รับการประกันจนถึงที่อยู่ปลายทางตามที่แจ้งไว้ หากคุณเพิ่มคำแนะนำในการจัดส่งแบบพิเศษ หรือให้บริษัทขนส่งทำการจัดส่งตามความต้องการ การประกันภัยนั้นจะสิ้นสุดลง the OBJECT ROOM จะไม่รับผิดชอบหากสินค้าถูกขโมย สูญหายหรือเสียหายหลังจากทำการจัดส่งถึงที่อยู่ปลายทางแล้ว หรือเมื่อคุณเพิ่มคำแนะนำในการจัดส่งแบบพิเศษ หรือให้บริษัทขนส่งทำการจัดส่งตามความต้องการ

คำแนะนำในการจัดส่งแบบพิเศษหรือการจัดส่งตามความต้องการ หมายถึง การทำการจัดส่งในที่เฉพาะเจาะจงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (เช่น ล็อบบี้ ประตูหน้า โรงรถหรือเพื่อนบ้านเป็นต้น ไม่ว่าจะมีผู้รับหรือไม่ก็ตาม) การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังที่อยู่อื่นหรือจุดบริการอื่น/ ตู้ล็อคเกอร์ ไม่เซ็นต์ชื่อรับสินค้า ระงับการจัดส่งสินค้า หรือคำสั่งอื่นใดไม่อาจทำการจัดส่งได้ตามปกติ

การจัดส่งภายในประเทศไทย

จัดส่งฟรีด้วย Kerry Express สำหรับการสั่งซื้อภายในประเทศทั้งหมด

the OBJECT ROOM ใช้บริการ Kerry Express ในการจัดส่งทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย และใช้ GrabExpress สำหรับบริการจัดส่งด่วน โดยจะต้องเป็นการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการในระยะไม่เกิน 30 กม. จากร้านของเราเท่านั้น สำหรับพื้นที่ในการจัดส่ง ดูได้จากที่นี่

โปรดทราบว่า Kerry Express และ GrabExpress ไม่รับจัดส่งไปยังที่อยู่ซึ่งเป็นตู้ ปณ

ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าและระยะเวลาในการจัดส่งภายในประเทศไทย ได้จากตารางด้านล่างนี้ และโปรดทราบว่าระยะเวลาจัดส่งดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น โดยไม่รับประกันวันจัดส่งสินค้า และไม่รวมระยะเวลาในดำเนินการตามคำสั่งซื้อเมื่อชำระเงินเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว

Kerry Express ตัดรอบการจัดส่งทุกวันเวลา 15.00 น. และ GrabExpress ตัดรอบการจัดส่งทุกวันเวลา เวลา 20.00 น. คำสั่งซื้อหลังเวลาดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการในวันถัดไป ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในระยะเวลาจัดส่งตามที่ระบุไว้

พื้นที่ วิธีจัดส่ง ระยะเวลาจัดส่ง ค่าจัดส่ง
พื้นที่ในประเทศไทย Kerry Express 1-2 วันทำการ* ฿100.00 บาท
ฟรี***
กรุงเทพฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการ^ GrabExpress
(บริการจัดส่งด่วน)
1-2 ชั่วโมง** ฿250.00 บาท
฿150.00 บาท****

* ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการ สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง วันทำการ หมายถึง วันจันทร์-เสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการ ในบางพื้นที่ Kerry Express อาจไม่ทำการจัดส่งในวันเสาร์ การจัดส่งไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด/พื้นที่ห่างไกลอาจใช้เวลาขนส่งนานกว่าระยะเวลาขนส่งปกติ

** ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการ โดยสูงสุดไม่เกิน 1 ชั่วโมง และจะจัดส่งภายในเวลาทำการเท่านั้น ตัดรอบการจัดส่งทุกวันเวลา 20.00 น. สำหรับสินค้าที่ชำระงินเต็มจำนวนแล้ว

*** รวมถึงรายการที่ระบุว่าเป็นการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่

**** ไม่รวมรายการที่ระบุว่าเป็นการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่

^ เฉพาะการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการในระยะไม่เกิน 30 กม. จากร้านของเราเท่านั้น สำหรับพื้นที่ในการจัดส่ง ดูได้จากที่นี่

การรับสินค้าที่ร้าน

the OBJECT ROOM เสนอทางเลือกในการรับสินค้าที่ร้านเพื่อความสะดวกสบายของคุณ โดยคุณสามารถรับด้วยตัวเองหรือ หรือให้ผู้อื่นหรือพนักงานรับส่งพัสดุรับแทน ในกรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนรับสินค้า

หากคุณต้องการให้พนักงานรับส่งพัสดุของคุณเองรับสินค้า กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนรับสินค้า มิเช่นนั้นเราจะไม่สามารถให้สินค้ากับผู้อื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำการสั่งซื้อได้ เมื่อรับสินค้าแล้ว OBJECT ROOM จะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าถูกขโมย สูญหาย หรือเสียหาย

เมื่อสินค้านั้นพร้อมให้คุณเข้ามารับ เราจะแจ้งให้คุณทราบภายใน 1 ชั่วโมงในช่วงเวลาทำการของเราโดยทางอีเมลหรือ SMS หากคุณแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับเรา เมื่อรับสินค้า คุณหรือผู้รับสินค้าแทนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุเช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อและได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อแล้ว สินค้านั้นจะถูกเก็บไว้ที่ร้านเป็นเวลา 7 หากคุณไม่รับสินค้าภายใน 7 วัน เราจะส่งคืนสินค้าที่คุณสั่งซื้อกลับไปที่คลังสินค้า และจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณชำระจะกลายเป็นเครดิตมีอายุ 14 วัน สำหรับซื้อของในร้าน

หากคุณต้องการให้จัดส่งสินค้าแทนการรับสินค้าที่ร้าน สินค้าจะถูกจัดส่งตามปกติ และหากมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดส่ง คุณจะต้องชำระเงินดังกล่าวก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งนอกประเทศไทย

FedEx เปิดให้บริการตามปกติ แต่อาจใช้ระยะเวลาขนส่งนานกว่าปกติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ FedEx

the OBJECT ROOM ใช้บริการ FedEx ในการจัดส่งสินค้าออนไลน์ทุกรายการไปยังที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลก ทั้งย่านที่อยู่อาศัย ธุรกิจต่างๆและพื้นที่ห่างไกล โปรดทราบว่า FedEx ไม่รับจัดส่งไปยังที่อยู่ซึ่งเป็นตู้ ปณ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง หรือที่อยู่ใดๆซึ่งอาจเป็นที่อยู่สำหรับบริการส่งต่อ

หากคุณต้องการจัดส่งไปยังประเทศที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อเราก่อนทำการสั่งซื้อออนไลน์ ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักปริมาตรของพัสดุตามจริง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่งนี้มีความซับซ้อน จึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเป็นกรณีๆ ไป และสินค้าที่คุณสั่งซื้อจะได้รับการดำเนินการโดยทีมงานของเรา หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเรา

ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าและระยะเวลาในการจัดส่งไปยังต่างประเทศได้จากตารางด้านล่างนี้ และโปรดทราบว่าระยะเวลาจัดส่งดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น โดยไม่รับประกันวันจัดส่งสินค้า และไม่รวมระยะเวลาในดำเนินการตามคำสั่งซื้อเมื่อชำระเงินเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว

อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งในพื้นที่ห่างไกล โดยทาง FedEx ได้กำหนดพื้นที่ห่างไกลด้วยรหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ไม่มีรหัสไปรษณีย์ หรือพื้นที่ที่ยากต่อการให้บริการ หากมีการแจ้งจาก FedEx เกี่ยวกับค่าบริการเพิ่มเติม เราจะติดต่อคุณทางอีเมลเพื่อแจ้งรายละเอียดทั้งหมด หากคุณไม่ประสงค์ที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้

FedEx ตัดรอบการจัดส่งทุกวันเวลา 15.00 น. คำสั่งซื้อหลังเวลาดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการในวันถัดไป ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในระยะเวลาจัดส่งตามที่ระบุไว้

โซน ประเทศ ระยะเวลาจัดส่ง ค่าจัดส่ง
โซน 1 China, Hong Kong, Macau, Malaysia and Singapore 1-3 วันทำการ* ฿500.00 บาท** ^
โซน 2 Australia, Cambodia, India, Indonesia, Japan, Myanmar, New Zealand, Philippines, South Korea, Taiwan and Vietnam 2-3 วันทำการ* ฿500.00 บาท** ^
โซน 3 Canada, Mexico and United States 2-4 วันทำการ* ฿600.00 บาท** ^
โซน 4 Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Isreal, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom and Vatican City 2-4 วันทำการ* ฿700.00 บาท** ^
โซน 5 Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, South Africa and United Arab Emirates 2-5 วันทำการ* ฿800.00 บาท** ^
ประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด ประเทศที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 2-5 วันทำการ* ติดต่อเรา

* ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการ สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง วันทำการ หมายถึง วันทำงานปกติในพื้นที่ ไม่รวมวันหยุดราชการท้องถิ่น การจัดส่งไปยังพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ พื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลอาจใช้เวลาขนส่งนานกว่าระยะเวลาขนส่งปกติ

** ไม่รวมรายการที่ระบุว่าเป็นการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ สินค้าทุกรายการที่เป็นการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่จะใช้เวลาดำเนินการเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีคำนวณค่าจัดส่งตามขนาดและน้ำหนักของสินค้าแต่ละชิ้น

^ ไม่รวมค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ห่างไกล หากมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ห่างไกลซึ่งกำหนดโดย FedEx เราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

อากรขาเข้าและภาษีสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ

the OBJECT ROOM จัดส่งไปต่างประเทศนอกประเทศไทยด้วย Incoterms DAP (Delivered at Place) ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อ / ผู้รับเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรอากรขาเข้าและภาษี ในขณะที่ผู้ขาย / ผู้ส่งเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัย the OBJECT ROOM ไม่รับผิดชอบต่ออากรขาเข้า ภาษี อากร ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในการจัดส่งไปยังที่อยู่นอกประเทศไทย การจัดส่งนั้นอาจอยู่ภายใต้พิธีการทางศุลกากรหรือขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าเกินกว่าเวลาจัดส่งที่กำหนดไว้

อาจมีข้อจำกัด / ข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าบางรายการ ซึ่งอาจรวมถึงขั้นตอนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางประเทศ the OBJECT ROOM จึงแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อจำกัด / ข้อกำหนดดังกล่าวก่อนสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของเรา the OBJECT ROOM ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับขั้นตอนพิเศษเหล่านี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อศุลกากรในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่ยินดีจ่ายภาษีนำเข้า อากร ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง FedEx จะทำการยกเลิกการจัดส่งของคุณ ในกรณีนี้ the OBJECT ROOM จะไม่สามารถคืนเงินตามคำสั่งซื้อของคุณได้รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ชำระแล้ว

TOP