นโยบายการคืนสินค้า


นโยบายการคืนสินค้านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา คุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มได้ที่นี่

นโยบายการคืนสินค้านี้มีผลบังคับใช้กับการซื้อสินค้าทั้งในร้านและออนไลน์

the OBJECT ROOM ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

สำหรับการเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงินทุกกรณีที่ระบุด้านล่างนี้ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการซื้อ ซึ่งอาจเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB) ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบส่งของ

the OBJECT ROOM ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากคุณเปลี่ยนใจไม่รับสินค้าหรือการสั่งซื้อนั้น อย่างไรก็ตามเราจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดหากพบว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่อง

กรณีสินค้าชำรุดบกพร่อง

เรายินยอมรับคืนสินค้า หากพบว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องเมื่อทำการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ ทั้งนี้เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนที่จะทำการจัดส่ง สินค้าทุกชิ้นที่ถูกส่งคืนเนื่องจากความชำรุดบกพร่องพร้อมใบเสร็จจะถูกตรวจสอบ และสินค้าใดๆที่สึกหรอจากการใช้งานจะไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่อง เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องนั้นให้ หากเรามีสินค้าในคลัง

หากพบว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง กรุณาติดต่อเราเพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น โดยปกติเราจะขอให้คุณส่งสินค้าดังกล่าวพร้อมบรรจุภัณฑ์เดิมคืนตามที่เราแจ้งไว้ โดย the OBJECT ROOM จะเปลี่ยนสินค้าทดแทนหรือซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดบกพร่องให้โดยเราเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากเราไม่สามารถดำเนินการแก้ไขภายในกรอบเวลาหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมได้ เราจะทำการคืนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งให้คุณ

สินค้าที่ชำรุดบกพร่องจะต้องส่งคืนให้เราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วเราไม่สามารถรับคืนสินค้านั้นได้

การเปลี่ยนสินค้า

the OBJECT ROOM ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 14 วันที่ได้รับสินค้า สินค้าบางรายการ รวมถึงสินค้าที่เลิกผลิตแล้ว สินค้าลดราคา และสินค้าที่ถูกแกะแล้วซึ่งไม่สามารถนำกลับมาขายใหม่ได้ (เช่น สินค้าอโรม่าต่างๆ) ที่มิได้ชำรุดบกพร่อง จะไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ และด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย ชุดว่ายน้ำและต่างหูจึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เว้นแต่สินค้าที่ชำรุดบกพร่อง

กรุณาติดต่อเราพร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าและเหตุผลเพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและรับผิดชอบความเรียบร้อยในการส่งคืนให้กับเรา เว้นแต่ว่าสินค้าดังกล่าวจะมีความชำรุดบกพร่อง the OBJECT ROOM จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสินค้าที่สูญหายในขณะส่งคืน ดังนั้นเราแนะนำให้คุณใช้บริการติดตามและรับประกันการส่งคืนสินค้า สินค้าทุกชิ้นที่ส่งคืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่จัดส่งถึงมือคุณ โดยไม่ผ่านการใช้งานใดๆ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมกับหลักฐานการซื้อ เมื่อเราได้รับสินค้าที่คุณที่คุณส่งคืนแล้ว เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ภายในวันทำการถัดไป จากนั้นคุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่นี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนต่าง หากสินค้ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าเดิมที่ส่งคืน

สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืนจะต้องส่งคืนให้เราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วเราไม่สามารถรับคืนสินค้านั้นได้

ภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ในกรณีจัดส่งระหว่างประเทศ

รายการสั่งซื้อล่วงหน้า

สินค้าบางรายการสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้และโดยปกติจะจัดส่งภายใน 14 วันหลังจากที่ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วหรือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหน้าสินค้านั้น เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามนโยบายการคืนสินค้านี้

เมื่อเกิดความล่าช้าในการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าของคุณด้วยเหตุใดก็ตาม เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงระยะเวลาโดยประมาณที่จะได้รับสินค้านั้น หากคุณไม่พอใจกับระยะเวลาที่เราแจ้งไปนั้น คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนด้วยวิธีการชำระเงินเดิมของคุณ

อัปเดทนโยบายการคืนสินค้า

อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนสินค้าของ the OBJECT ROOM ในบางกรณี ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำให้คุณเข้ามาอ่านข้อมูลจากหน้าเพจนี้เป็นระยะๆ

เราจะโพสต์นโยบายใหม่บนเว็บไซต์ของเราเมื่อมีการแก้ไขข้อมูล เมื่อโพสต์แล้วนโยบายใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีโดยแทนที่นโยบายที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ การเข้าสู่ใช้เว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับนโยบายการคืนสินค้าฉบับแก้ไขดังกล่าวนี้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของเรา

นโยบายการคืนสินค้านี้อาจถูกแปลเป็นภาษาอื่นเพื่อความสะดวกของคุณ หากมีความไม่สอดคล้องกันหรือไม่ชัดเจนระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาอื่น ๆ จะยึดตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

พร้อมเสมอสำหรับคุณ

เว็บไซต์ OBJECT ROOM หวังป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่เหมือนใครสำหรับคุณและบ้านของคุณ หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจทำการเก็บไว้ กรุณาติดต่อเรา เราพร้อมให้บริการ

ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์

อีเมล :
info@theobjectroom.com

ที่อยู่ :
the OBJECT ROOM
93,95 เควิลเลจ ห้อง เอ109
ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. :
02 007 0767

ปรับปรุงล่าสุด : 11 ม.ค. 2565

TOP